Förbehållet

10 – Den som vill kan tillsammans med Talbiyah förbehålla sig för eventuella farhågor på vägen, liksom sjukdom och rädsla. I så fall säger han det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde:

اللهم مَحِلّي حَيْثُ حَبَسْتَني

”Allâh! Min sorti är där Du hejdar mig.”1

Om han säger så och sedan råkar fastna på vägen eller insjuknar, går han ut ur Ihrâm. Därmed slipper han både sona och upprepa vallfärden året därpå. Skulle vallfärden däremot vara hans första någonsin, måste han ta om den i alla fall.

11 – Ihrâm har ingen särskild bön. Om en bön infaller innan han går in i Ihrâm varvid han ber och går in i Ihrâm efter bönen, har han rättat sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gick in i Ihrâm efter att ha bett Dhuhr.

1 al-Bukhârî och Muslim. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1557).