Förbehållet måste nämnas med svordomen för att den inte skall gälla

Fråga: Vad gäller om en person avlägger en svordom och efter en eller två minuter lägger till ”Om Allâh vill”?

Svar: För att svordomen skall vara förbehållen krävs det att förbehållet nämns tillsammans med svordomen. Ett avbräck mellan svordomen och förbehållet spelar emellertid ingen roll om det beror på hosta och annat behövligt. Förbehållet gäller dock inte om avbräcket saknar orsak. Det gagnar inget.