Förbehåller vallfärd utav rädsla för månadscykel

Fråga: Är det föreskrivet för kvinnan att förbehålla sin vallfärd om hon fruktar att hennes månadscykel ska infalla?

Svar: Nej. Månadscykel är ingen orsak. Månadscykel är en vanlig företeelse.