Förbehållen svordom

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

I´lâm-ul-Muwaqqi´în (5/492)

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî sade:

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om förbehållen svordom. Han svarade: ”Det är tillåtet att svära förbehållen svordom utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Vid Allâh! Jag ska bestrida Quraysh.” Därefter blev han tyst varefter han sade: ”Om Allâh vill.” Det annullerade inte hans svordom. Jag har inte samma åsikt som andra.” Det vill säga att förbehållet ska nämnas i samma veva.