Förbannelsen över kvinnan som noppar ögonbrynen

Publicerad: 2010-05-06
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Âdâb-uz-Zafâf, sid. 201-202

 

Det tredje [förbudet som bröllop kan bestå av], är att vissa kvinnor noppar sina ögonbryn så att de blir som bågar eller nymånar. De gör det för att de påstår att de kommer att se vackrare ut. Denna handling har Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjudit och förbannat dess utövare då han sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som tatuerar och ber om att bli tatuerade, förlänger hår och ber om att få håret förlängt, noppar ögonbryn och ber om att få ögonbrynen noppade1 och ber om Faladj2 för skönhetens skull och ändrar på Allâhs skapelse.”3

1 at-Tabarî sade:  ”Kvinnan får inte ändra på något av det som Allâh har skapat henne med genom att addera eller reducera för skönhetens skull. Hon får varken göra det för sin make eller för någon annan. Exempel på det är att ha sammanvuxna ögonbryn och ta bort det som är mellan dem.” (Kortfattat ur ”Fath-ul-Bârî”)

2 Faladj är att det filas ett mellanrum mellan de tvåhörniga tänderna och de fyrhörniga.

3 al-Bukhârî (10/306) och Muslim (6/122)