Förbannelse över lagbrytare

Femte Moseboken 27:14

14Leviterna skall med hög röst rikta följande ord till alla män i Israel:

15Förbannelse över den man som tillverkar vad Herren avskyr, en snidad eller gjuten gudabild, ett hantverksalster, som han i hemlighet ställer upp. – Hela folket skall instämma och svara: Amen.

16Förbannelse över den som visar förakt för sin far eller mor. – Hela folket skall svara: Amen.

17Förbannelse över den som flyttar sin grannes gränsstenar. – Hela folket skall svara: Amen.

18Förbannelse över den som leder en blind vilse. – Hela folket skall svara: Amen.

19Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan. – Hela folket skall svara: Amen.

20Förbannelse över den som ligger med sin fars hustru, ty han skändar sin fars bädd. – Hela folket skall svara: Amen.

21Förbannelse över den som har samlag med djur. – Hela folket skall svara: Amen.

22Förbannelse över den som ligger med sin syster, en som har samma far eller mor som han. – Hela folket skall svara: Amen.

23Förbannelse över den som ligger med sin svärmor. – Hela folket skall svara: Amen.

24Förbannelse över den som dräper i lönndom. – Hela folket skall svara: Amen.

25Förbannelse över den som mot betalning dräper en oskyldig. – Hela folket skall svara: Amen.

26Förbannelse över den som inte håller sig till orden i denna lag och lyder dem. – Hela folket skall svara: Amen.