Förbannelse över honom

Första Korinthierbrevet 16:21

https://www.bibeln.se/las/2k/1_kor

21Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. 22Om någon inte älskar Herren: förbannelse över honom. Marana ta. 23Nåd från vår herre Jesus åt er alla. 24Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.