Förbannade mutor

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 137-139

Allâh (´azza wa djall) sade:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

de som ivrigt lyssnar till lögner och frossar i förbjudna ting.”1

182 – Ibn Numayr berättade för oss: Hafs bin Ghiyâth berättade för oss, från al-A´mash, från Khaythamah, från ´Umar som sade:

Två saker hör till förbjudna ting: mutor och den oanständiga kvinnans inkomst.”

183 – ´Alî berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm som sade:

Mutor relaterade till domslut är förbjudna ting.”

184 – Nasr bin ´Alî berättade för oss: Hafs underrättade mig, från al-Hakam, från ´Ikrimah som sade:

Mutor relaterade till domslut är förbjudna ting.”

185 – Nasr bin ´Alî berättade för oss: Min fader underrättade mig, från Qurrah bin Khâlid, från al-Hasan som sade om:

أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

… och frossar i förbjudna ting.”

Det vill säga mutor.”

186 – Ahmad bin ´Abdillâh bin Yûnus berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss, från al-Hârith bin ´Abdir-Rahmân, från Abû Salamah, från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade mutaren och den mutade.”2

187 – Ahmad bin ´Abdillâh berättade för oss: Abû Bakr bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Layth, från Abûl-Khattâb, från Abû Zur´ah, från Thawbân som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade mutaren, den mutade och mellanhanden.”3

188 – Ahmad bin ´Abdillâh berättade för oss: Abû Bakr berättade för oss, från Hishâm, från al-Hasan som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade mutaren och den mutade.”

al-Hasan sade:

Det vill säga i syftning på att få en rätt att framstå som orätt eller en orätt som rätt. Dock är det harmlöst att göra det om du vill försvara din egendom.”

15:42

2Abû Dâwûd (3580). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi´” (5093).

3Ahmad (5/279) och al-Hâkim (4/103).