Förbannad till morgonen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (10/7-8)

Muslim sade:

1436 – Muhammad bin al-Muthannâ och Ibn Bashshâr berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Jag hörde Qatâdah återberätta Zurârah bin Awfâ, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Om kvinnan undviker sin makes madrass på natten, förbannar änglarna henne till dess att hon mornar.”

Yahyâ bin Habîb berättade det för mig: Khâlid berättade för oss: Shu´bah berättade för oss med denna berättarkedjan, med formuleringen:

… till dess att hon återvänder.”

Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Marwân berättade för oss, från Yazîd, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att det inte finns en man som kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon vägrar honom det, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till dess att han behagas av henne.”

Abû Bakr bin Abî Shaybah och Abû Ayyûb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss… (ح) Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för mig: Wakî´berättade för oss… (ح) Zuhayr bin Harb berättade för mig: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om mannen kallar på sin kvinna till sin madrass och hon inte kommer varpå han övernattar arg på henne, förbannar änglarna henne till dess att hon mornar.”

Detta bevisar att det är förbjudet för henne att undvika hans madrass oskäligt. Månadsperiod är inget giltigt skäl, ty han har fortfarande rätt att njuta av henne ovanför höftskynket. Hadithen betyder att förbannelsen över henne pågår fram till dess att synden avtar med gryningen, att han inte längre är i behov av henne eller att hon ångrar sig och återvänder till madrassen.