Förbannad make

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/275)

al-Djûzadjânî sade: Ismâ´îl bin Sa´îd berättade för oss:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om mannen som gifter sig med en kvinna för att förlova henne för hennes första make utan hennes vetskap om hans avsikt. Han svarade: ”Han försöker förlova henne. Om det är hans avsikt är han förbannad.”

al-Djûzadjânî sade:

”Detsamma sade Abû Ayyûb.”

Ibn Abî Shaybah sade:

”Jag anser inte att hon kan gifta om sig med sin första make med det äktenskapet.”