Förälskelsens medicin

Den som blir träffad av Iblîs förgiftade pil, nämligen förälskelsen, får ta antibiotika och följande botemedel:

1 – Han får gifta sig eller skaffa en slavinna. Det stillar lusten och försvagar förälskelsen.

2 – Han får slå vakt om de fem bönerna, åkallan och ett ödmjukt tillstånd innan gryning. Han skall be med ett närvarande och koncentrerat hjärta och ständigt säga:

”Du som vänder på hjärtan! Stabilisera mitt hjärta utmed Din religion. Du som vrider på hjärtan! Vrid mitt hjärta så att det lyder Dig.”1

När en person ständigt ber denna bön och är ödmjuk inför Allâh vrider Allâh på hans hjärta till det.

3 – Han skall hålla sig långt borta från hennes bostad och undvika att råka på henne så att han inte hör något från henne.

1Ahmad (2/173) och al-Hâkim (4/321).