Förälskelsens band till avguderiet

Förälskelse i förbjudna gestalter är en form av dyrkan och till och med en av de högsta typerna av dyrkan. Detta gäller framför allt om förälskelsen besegrar hjärtat och tar makten över det. Därmed blir den förälskade slav till den som han är förälskad i. Det sker ofta att han låter kärleken, benämningen, längtan och strävan efter den andres välbehag gå före kärleken, benämningen, längtan och strävan efter Allâhs välbehag. Det sker till och med ofta att allt det försvinner helt och hållet ur den förälskades hjärta. Följaktligen fastnar han för gestalten som han är förälskad i. Det är allmänt känt. Till följd därav blir personen som han är kär i till en gud vid Allâhs (´azza wa djall) sida; han behagar hellre den personen än Allâh, han älskar den personen mer än Allâh, han närmar sig den personen på ett sätt han inte närmar sig Allâh, han spenderar egendomar för den personen som han inte spenderar för Allâh, han undviker det som orsakar personens vrede på ett sätt han inte undviker Allâhs vrede. Med andra ord har personen företräde framför hans Herre sett till kärleken, underkastelsen, underordningen och lydnaden. Därför går förälskelsen och avguderiet hand i hand.