Förälskelse beror på okunnighet om och försummelse av Allâh

Denna dödliga sjukdoms botemedel ligger i att den förälskade vet att hans antimonoteistiska prövning beror på hans okunnighet och försummelse av Allâh (ta´âlâ). Först och främst skall den förälskade känna sin Herres enhet och sätt. Därefter skall han dyrka Honom utvändigt och invändigt så att han distraheras av förälskelsens tankar. Han skall ständigt söka sin tillflykt hos Allâh och ödmjuka sin inför Honom (subhânah). Det är botemedlet som Allâh nämnde när Han sade:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

”Vi ville hålla allt ont och all skamlöshet borta från honom eftersom han var en av Våra sant hängivna tjänare.”1

Han (subhânah) berättade att Han skonade honom från allt ont och all skamlöshet tack vare hans uppriktighet. Ett hjärta som är uppriktigt och handlar uppriktigt för Allâhs sak kan inte bli förälskat i gestalter. En sådan förälskelse tar endast plats i ett tomt hjärta. Det sägs ju:

Hennes lust kom till mig innan jag kände lusten

den kom till ett tomt hjärta och fick sitt fäste

112:24