Förälskade gifter sig mot familjens samtycke

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 217-218

Fråga: Sedan en tid tillbaka älskar jag en kvinna och hon älskar mig. Får jag gifta mig med henne om min familj inte godkänner henne?

Svar: Det är harmlöst. Om kvinnan är religiös och kysk och motsvarar din härkomst, är det inga problem att du gifter dig med henne ehuru din familj inte går med på det. Om de vägrar och ogillar henne orätt samtidig som hon är religiös och kysk och erhåller ett bra rykte och har en fin härkomst, är det harmlöst att gifta sig med henne. Så länge de ogillar henne orätt och på grund av personliga skäl, är ditt giftermål med henne ingen pliktförgätenhet mot föräldrarna. Men om de har fog för att ogilla henne, bör du inte gifta dig med henne.