Föräldrarnas mat köps med olovliga pengar

Fråga: Fadern har pengar som är en blandning av lovligt och olovligt. Är det tillåtet för barnen att äta från de pengarna?

Svar: Mitt svar på frågan är detaljerat.

Om det mesta av pengarna är lovligt, så är det tillåtet.

Om det mesta av pengarna är olovligt, så är det inte tillåtet.

Om man inte vet vad som motsvarar vad, får man vara avhållsam utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det lovliga är tydligt och det olovliga är tydligt. Däremellan finns oklara frågor som många människor inte känner till. Den som undviker oklarheterna har räddat sin religion och sin heder.”

Likaså sade han:

”Lämna det som får dig att tvivla för det som inte får dig att tvivla.”