Föräldrarna vill inte att sonen gifter sig med en andra kvinna

Fråga: En man vill gifta sig med en andra fru. Han har bråkat intensivt med sina föräldrar om det. Skall han gifta sig eller lyda föräldrarna1?

Svar: Det är en viktig fråga. Principen säger att om nackdel drabbar samman med fördel, går den avvärjda nackdelen före den uppnådda fördelen och i synnerhet om fördelen är rekommenderad och inte är obligatorisk, vilket domen är för ämnet vi talar om. Det är rekommenderat att gifta sig med flera kvinnor, obligatoriskt att gifta sig med en. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ungdomar! Den av er som kan gifta sig skall göra det. Det får blicken att sänkas lättare och det är kyskare för könet. Och den som inte kan det skall fasta. Det är en sköld.”

Det är obligatoriskt för en man att ha en kvinna vars kyskhet han bevarar och som bevarar hans kyskhet.

En gift man vill gifta sig med en andra kvinna. Hans föräldrar ställer sig i vägen för det. Skall han trotsa dem och gifta sig? Svaret ligger i den föregående principen. Om fördel och nackdel kolliderar, får den avvärjda nackdelen företräde framför den uppnådda fördelen. Det råder inga tvivel om att det är syndigt att trotsa föräldrarna. Månggifte är en dyrkan som dock inte är obligatorisk. I så fall skall han se till att lyda föräldrarna och inte gifta sig med ännu en kvinna ehuru det är rekommenderat.