Föräldrarna vill bli tagna till syndiga bröllop

Fråga: Ni vet vilka synder det finns på dagens bröllop som klädsel, musik och liknelse av de otrogna. Vad gör man om föräldrarna vill att man går med dem till bröllopen? Vad råder ni de religiösa ungdomarna som närvarar vid de bröllopen och befläckar de religiösas rykte?

Svar: Ni studenter är ålagda att råda och instruera människorna och förbjuda dem slöseri, överdrift och synder. Det är er plikt gentemot muslimerna i allmänhet och era släktingar i synnerhet.

Om du vet att festen består av synder och att varken du eller din fader klarar av att likvidera dem, så får du säga till honom att det inte är tillåtet att gå dit. Och om han vidhåller så får du säga att du inte följer med, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”2

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).

25:2