Föräldrarna skall lära barnet Qur’ân-läsningens etiketter

Fråga: Finns det något problem med att föräldrarna lär det lilla barnet memorera Qur’ânen när de vet att det kan börja läsa Qur’ânen i WC när det utför sitt behov eller på ett sätt som inte passar den ädla Qur’ânen, trots upprepade påminnelser?

Svar: Föräldrarna skall få barnet memorera den ädla Qur’ânen och varna det för att läsa den på olämpliga plaster. Om barnet skulle återfalla i det syndar det inte då det inte ansvarar för sina handlingar. Om föräldrarna hör att barnet läser Qur’ânen på olämpliga platser får de tala med det och berätta för det att det inte är tillåtet. Det har bekräftats i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” att ´Amr bin Salamah ledde folket i bönen när han var sex eller sju år gammal. Detta skedde på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid.