Föräldrarna ger barnen utländska frisyrer

Fråga: Den senaste tiden klipper föräldrarna barnen så att de får främmande eller utländska frisyrer som franska och andra. Vad är domen för det?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde dess dom och sade:

”Den som tar liknelsen av ett folk tillhör det.”

Klipper personen pojkarnas eller flickornas hår så att de får de otrognas frisyrer, syndar han. Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) sade när han kommenterade denna hadîth:

”Det minsta man får ut av hadîthen är att handlingen är förbjuden även om den till synes gör anspråk på att den som tar liknelsen av dem är otrogen.”

Människan är ålagd att frukta sin Herre och veta att hon ansvarar för sina barns uppfostran.