Föräldrarna förbjuder tjejen att gå ut i Djilbâb

Fråga: Min moder låter mig inte ha på mig Djilbâb. Numera när jag går ut har jag på mig en klänning och en slöja utan någon Djilbâb ovanpå. Skall jag trotsa min moder och ta på mig Djilbâb eller skall jag lyda henne?

Svar: Du är skyldig att täcka dig på ett Sharî´ah-baserat och fullkomligt sätt utav lydnad till Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det innebär att även ansiktet och händerna måste täckas. Du får inte lyda din moder och låta bli att täcka dig. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som innebär olydnad mot Skaparen.”

Däremot skall du se till att få din moder att förstå den Sharî´ah-baserade frågan med vänlighet, etikett och mjukt tal. Tala med henne på det bästa sättet. Förhoppningsvis kommer Allâh att vägleda henne och få henne att underkasta sig den Sharî´ah-baserade befallningen.