Föräldrarna förbjuder kontakt med anhöriga

Fråga: Vad är domen för att trotsa föräldrarna om de förbjuder en att ha kontakt med en olydig bror?

Svar: Det händer ofta; modern hamnar i konflikt med sin syster eller andra släktingar eller fadern hamnar i konflikt med sin bror eller andra släktingar och säger till sina barn att de inte får ha kontakt med dem. Det är tvivelsutan ett påbud till brutna släktband. Det är en synd. Föräldrarna skall inte lydas i sådant. Men kompromissa med dem och se till att besöka de andra i det tysta så att inte dina föräldrar får reda på det. På så sätt uppnår du fördelen och undkommer nackdelen.