Föräldrarna förbjuder dottern täcka ansiktet

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1)

 

Fråga: Vad är domen för att täcka ansiktet och händerna i dagens läge om kvinnan befarar prövning samtidigt som föräldrarna, och i synnerhet modern, förbjuder det? Vad skall hon göra?

Svar: Om de endast vägrar att ansiktet och händerna täcks, så är det obligatoriskt att lyda föräldrarna. Skulle de däremot vägra mer än det, så skall man inte lyda skapelsen i det som innebär olydnad mot Skaparen. Kvinnan är ålagd att täcka hela sin kropp förutom ansiktet och händerna. Det är rekommenderat att täcka dem, men inte obligatoriskt.