Föräldrarna får inte hindra sonen från att gå till lektioner och söka kunskap

Fråga: Får föräldrarna hindra mig från att komma till bra sittningar?

Svar: Föräldrarna får inte hindra dig från att söka kunskap eller komma till lektioner. De har ingen rätt till det. Det är inte obligatoriskt att lyda dem i det. Man lyder endast i det som är tillåtet. Dock skall du behandla problemet vist och väl. Tala med dem på ett fint sätt. Föräldrarnas rättighet är trots allt väldig. Du måste behandla problemet vist och med mjuka ord och fint tillvägagångssätt. Du skall däremot inte låta bli att komma till lektionerna.