Föräldrarna ber barnet bryta frivillig fasta

Hârûn bin ´Abdillâh berättade att Ahmad sade om föräldrarna som förmenar sin son att fasta:

”Jag tycker inte om att han fastar om de förmenar honom och jag tycker inte om att de förmenar honom.”

Det vill säga frivillig fasta. Abûl-Hârith berättade att han frågade Ahmad om mannen som fastar frivillig fasta varvid hans förälder ber honom bryta fastan. Han svarade:

”Det rapporteras från al-Hasan att han sade att han ska bryta fastan; dels belönas han för tillgivenheten, dels belönas han för fastan om han bryter den.”