Föräldrarna befaller maken att skilja sig

Om din förälder befaller dig att skilja dig från din fru utan någon religiös orsak samtidigt som hon är bra och inte har några religiösa eller karaktäristiska anmärkningar på sig, är du inte ålagd att lyda honom. Skilj dig inte från din fru bara för att de vill det. Det Allâh mest hatar av det tillåtna är skilsmässan. I detta fall har föräldern ingen korrekt agenda. Det handlar endast om lusten. Sålunda lyder man inte denne inom detta. Det finns ingen skillnad mellan fadern och modern i denna fråga.

Skulle de däremot ha religiösa eller karaktäristiska anmärkningar på henne, som att hon slarvar med religionen eller hedern, eller besvärar föräldrarna och behandlar dem dåligt, och befaller dig att skilja dig, gör du det. Faktum är att du skall göra det självmant utan att bli beordrad så att inte din religion och heder påverkas negativt.