Föräldrar som hämtar småbarnen till moskéerna

Fråga: Vad anser ni om dem som hämtar barnen till moskén då barnen kan inte ens läsa al-Fâtihah?

Svar: Om de kan stanna hemma är det bara bra så att de inte besvärar någon. Och om det inte går för att man exempelvis vill be med människorna eller lyssna på lektion, kuriosa eller fredagspredikan så är ingen skada skedd. Det gäller även om barnet är litet. Det har rapporterats autentisk att när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville dra ut på bönen och hörde hur ett barn grät lät han bli att göra det för att underlätta det för barnets moder. Det bevisar att barn bad med honom och att han inte förbjöd dem att komma till moskén. Det rapporterats autentiskt hur ´Umar sade när han sköt upp på ´Ishâ’:

”Allâhs sändebud! Kvinnorna och barnen har lagt sig.”

Det bevisade att barnen brukade närvara. Sammanfattningsvis är det okej att föräldrarna tar med sig barnen fastän de inte är berättigade till bönen. Om de tar med sig barnen för att slippa oroa sig och kunna be med samlingen eller lyssna på fredagspredikan eller kuriosa så är det alltså okej. Och om någon kan ta hand om barnet hemma så att det inte besvärar föräldern eller någon annan så är det bättre.