Föräldern vill få sonen att börja söka kunskap

Publicerad: 2011-07-07
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Liqâ’ Maftûh bit-Tâ’if” (62)
Datum: 1428-07-14/2007-07-28

 

Fråga: En av fäderna undrar hur han skall få sin son att börja söka kunskap?

Svar: Han skall låta honom gå i skolan och på lektioner och sittningar i vilka Allâh nämns. På detta vis uppfostrar han honom för att få honom att söka kunskap.