Föräldern vill att sönerna skall bli studenter

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2037

 

Fråga: Jag har tre söner och de är alla yngre än fem år. Jag vill att de skall bli studenter som förkunnar Qur’ânen. Hur skall jag kombinera mellan deras skolgång och religiösa studier?

Svar: Det är enkelt. Skolgången har sin tid. Resten av tiden är lämplig för inlärning. Deras skolgång kolliderar inte med deras privata studier i vilka de lär sig Qur’ânen, Sunnah och Fiqh. Det finns mycket tid under dygnet.