Föräldern skall inte visa mer kärlek till ett barn till skillnad från ett annat

Publicerad: 2011-05-02
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî”

 

Fråga: Vad är domen för att särskilja ett av barnen med kärlek, omtanke och relation för att det är nära och lydigt mot föräldern och för att de andra syskonen är borta från föräldern?

Svar: Han skall inte visa det även om han älskar barnet. Han skall inte visa sin [särskilda] kärlek. Han skall inte ens särskilja honom med pussar till skillnad från hans andra syskon. Detsamma gäller hans kärlek och beröm till honom. Detta får de andra syskonen att ta illa upp och bli avundsjuka. Ni vet vad som hände Ya´qûb (´alayhis-salâm) på grund av att han älskade Yûsuf mer än de andra barnen.

”De sade: ”Yûsuf och hans broder är vår fader kärare än [alla] vi [andra].””1

Föräldern skall som sagt inte visa det. Han skall visa rättvisa mellan sina barn.

1 12:8