Förälder tvättar dött barn

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 213

995 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”Fadern får tvätta sin dotter om hon är liten. Också modern får tvätta sin son tills han fyller sju år.”

996 – Jag frågade Ahmad om pojkens blygd ska täckas som den vuxnes blygd. Det vill säga den döde pojkens blygd när denne ska tvättas. Han svarade:

”Vad ska täckas? Han saknar blygd. Kvinnor tvättar ju honom.”

997 – Jag frågade Ahmad när barnets blygd ska täckas. Han sade:

”När det har fyllt sju år.”