Föraktfullt att fasta endast en lördag?

Fråga: Stämmer det att det är föraktfullt att fasta endast en lördag?

Svar: Ja. Det är föraktfullt att fasta endast en lördag därför att den högaktas av judarna.