Föraktfullt att be med avtäckt huvud

Min åsikt i frågan är att det är föraktfullt att be med avtäckt huvud. Det är självklart rekommenderat att muslimen går in i bönen i bästa islamiska skepnad, något den tidigare hadîthen antydde:

”Allâh har mer rätt att man förskönar sig för.”

Enligt Salaf var det ingen fin skepnad att ha som vana att gå utomhus eller inträda andaktsplatser med avtäckt huvud. Det är faktiskt en utländsk sed som har smugit sig in i de islamiska länderna i samband med att de otrogna har kommit till dem. De otrogna hämtade med sig sina osunda seder och muslimerna efterapade dem. Till följd därav förlorade de sin islamiska personlighet. Denna uppkomna företeelse får inte innebära att den tidiga islamiska seden motsägs eller att den skall utgöra ett argument för att det är tillåtet att be med avtäckt huvud.