Föraktfulla och tillåtna handlingar i bönen

Publicerad: 2010-08-22
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/162-167)

 

Det är föraktfullt att vända sig om i bönen. Det är föraktfullt att titta uppåt. Detsamma gäller att lägga underarmarna på marken. Det är föraktfullt att sitta på hälarna under bönen. Ahmad har en annan åsikt som säger att det är Sunnah.

Det är föraktfullt att förrätta bönen samtidigt som man är nödig eller i fall maten är serverad och man längtar efter den. Likaså är det föraktfullt att sysselsätta sig med nonsens, placera händerna på midjan, svalka sig själv, knäcka och korsa fingrarna.

Det är tillåtet att hindra den som vill passera en i bönen. Likaså är det tillåtet att räkna verserna och lovprisa. Det är tillåtet att döda ormar, skorpioner och löss. På samma sätt är det tillåtet att klä sig i kläder och turban så länge handlingarna inte är många. Om handlingarna blir många, nollställs bönen oavsett om de sker medvetet eller omedvetet. Det enda undantaget är om handlingarna sker oregelbundet.

Det är föraktfullt att upprepa al-Fâtihah. Det är föraktfullt att ena mellan kapitel i den obligatoriska bönen till skillnad från den rekommenderade.

Det är inte föraktfullt att inleda läsningen från slutet eller mitten av ett kapitel. Ahmad har en andra åsikt som säger att det är föraktfullt.

Det är tillåtet för honom att rätta imamen i fall han skulle köra fast.

Om man skulle råka ut för något, som att Imâmen glömmer något, eller om någon ber om att få komma in till en, säger mannen “Subhân Allâh” medan kvinnan slår med den ena handflatan mot den andra handens ovansida.

Om en person blir tvungen att spotta, spottar han i sin ärm. Skulle han befinna sig utanför moskén, får han även spotta till vänster om sig eller under sin fot.

Det är rekommenderat att förrätta bönen mot en Sutrah som exempelvis baksidan av sadel. Om han inte finner en, drar han en linje i marken. Det är inte föraktfullt i fall någon skulle gå bakom den. Om han inte har någon Sutrah och en svart hund passerar honom, bryts hans bön. Ahmad har två åsikter i fall samma sak gäller med kvinnan och åsnan.

Det är tillåtet att titta i Qur’ânen. Om man kommer till en vers som tar upp nåd, får man be om den, och om man kommer till en vers som tar upp straff, får man be om skydd från det. Ahmad har en andra åsikt som säger att det är föraktfullt i den obligatoriska bönen.