För trött för att be i moskén

Fråga: Får personen som återvänder utmattad från en resa eller liknande låta bli att be med samlingen?

Svar: Om han är så pass trött att han inte kan bemästra bönen på grund av trötthet, får han låta bli att be med samlingen. Han får be hemma och vila och sova. Han är ursäktad.