För tidigt böneutrop

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/189)

Fråga: Är det giltigt att kalla till bön innan dess tid trätt in?

Svar: För tidigt böneutrop är ogiltigt. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När bönen går in, kallar någon av er.”

Bönen går inte in förrän dess tid går in. Hadîthen är allmän och saknar undantag. Dessutom går den inte emot hadîthen:

Bilâl kallar på natten för att er bedjande ska återvända och sovare vakna.”1

Det bevisar att Bilâl inte kallade till Fadjr.

1al-Bukhârî och Muslim.