För tidigt bönekall

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/200-201)

252 – Jag läste för min fader:

“Är det giltigt att kalla till bön innan gryning?”

Han svarade:

“Ja.”

Jag frågade:

“Är det giltigt att kalla till bön innan solen lämnar zenit?”

Han svarade:

“Han ska inte kalla till bön då. Det enda tidiga bönekallet som är giltigt är bönekallet till Fadjr, ty Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) kallade till bön på natten.”

Jag hörde min fader säga:

“Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Bilâl (radhiya Allâhu ´anhum) kallade till bön på natten.”1

1al-Bukhârî (617), Muslim, och Ahmad (2/9).