För tidig allmosa, för sen allmosa

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 121

584 – Jag hörde Ahmad säga:

”Allmosa får betalas innan det blir obligatoriskt att betala den, men den får inte sinkas efter att det blivit obligatoriskt att betala den.”