För profeten läggs snaror var han än går

Hosea 9:7

http://www.bibeln.se/las/2k/hos

https://www.bible.com/bible/1223/HOS.9.SFB15

7Straffets dagar är inne,

vedergällningens dagar är nära,

Israel skall få erfara det.

”Profeten är en dåre,

denne andans man är galen!”

Nej, det sker för att din synd är stor,

din hätskhet så stark.

8För väktaren över Efraim, min Guds folk,

för profeten läggs snaror var han än går,

och hätskhet råder i hans Guds hus.

9De har sjunkit i djupt fördärv

som den gången i Giva.

Han minns deras brott,

han straffar deras synder.