För långt och ojämnt skägg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (5/379)

al-Bâdjî citerade al-Qâdhî Abûl-Walîd:

”Jag tycker att det är möjligt att påbudet om släppt skägg åsyftar att det sparas, ty det är inte heller påbjudet att det är för stort. Ibn-ul-Qâsim berättade att Mâlik sade:

”Det är harmlöst att jämna till ojämnt och utstickande skägg.”

Mâlik blev frågad om mycket långt skägg varvid han svarade:

”Jag tycker att han ska klippa det.”

Det rapporteras att ´Abdullâh bin ´Umar och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhumâ) kortade sina skägg efter en näve.”[1]

[1] al-Muntaqâ (7/266).