För klar fråga för att en kunnig person skall tycka att den är oklar

Till de egenskaper som Salaf framförde ordagrant och anammade såsom de nämns i Qur’ânen och Sunnah, utan tillgjordhet eller tolkning, hör resningen.

De sade att de bekräftar det som Allâh bekräftade gällande Sin resning över tronen, på ett vis som endast Han känner och med en beskaffenhet som endast Han vet. Vi ålägger oss inte mer än så. Ingen liknar Honom, vare sig sett till Hans essens eller Hans egenskaper, och inga av Hans slavar omfattar Honom med sina kunskaper.

Detsamma säger Salaf om riktningen. Det finns många bevis i Qur’ânen och Sunnah för den. Flera lärda, och i synnerhet Ahl-ul-Hadîth, har skrivit om ämnet och lagt ned stor vikt vid att skriva om relaterade Qur’ân-verser och autentiska hadîther. Jag har sett en ingående bok om det skriven av islams historiker Hâfidh adh-Dhahabî (rahimahullâh). Däri har han tagit med allt i Qur’ânen, Sunnah och uttalandena som tyder på riktningen.

Den här frågan är egentligen för klar för att en kunnig person skall tycka att den är oklar. Den är så pass tydlig att det inte finns något behov av att dra ut på den. Men när frågan blev tumultartad och kaotisk bland vissa islamiska grupper, började många tala om den och resningen, i synnerhet mellan Hanâbilah och andra. Stora prövningar utspelade sig på grund av den och så håller de på hela tiden.

Sanningen ligger som sagt i Salafs metodik. Resningen över tronen och att Han är däruppe står uttryckligt på många platser i Qur’ânen. Likaså sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttryckligt det i flera hadîther. Faktum är att varje människa upplever det fenomenet innerst inne. Den naturliga läggningen drar henne till det.