För fin för arbete?

Författaren sade:

”Har den starke och arbetsduglige rätt till allmosa? an-Nawawî sade: ”al-Ghazâlî blev frågad om den starke och arbetslöse som vanligtvis inte tjänar sitt levebröd via fysiskt arbete och huruvida han är lika berättigad till allmosa som de fattiga. Han svarade: ”Ja.” Det är korrekt och dess kriterium är att yrket skall vara lämpat för personen.”

Hur nedrigt ett yrke än är så är det noblare för muslimen än att han är arbetslös och tigger från folk, oavsett om de ger honom eller inte. Jag anser inte att det kriteriet får specificera profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det är inte tillåtet att ge välgörenhet till den rike eller till den starke.”