För en uppriktig avsikt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 278-279

Fråga: Vilka faktorer korrigerar och förnyar ens avsikter?

Svar: Människan ska alltid veta att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat henne för att dyrka Honom, inte för att äta, dricka och njuta. Hon finns för att dyrka. När det sätter sig i hennes bakhuvud gör hon allting i form av dyrkelse. Bara det är en uppriktig avsikt för Allâhs (ta´âlâ) sak. Framgångsrik är han som gör sina vanor till dyrkan. Ta till exempel en person som vill be men saknar vatten. När han köper vatten till tvagning eller bön blir hans köp en dyrkelse. När en man försörjer sin familj för Allâhs sak blir hans försörjning en dyrkelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh):

Du betalar inte en försörjning för Allâhs sak, inklusive det du lägger i din kvinnas mun, utan att du belönas för det.”1

Alltså ska människan tänka på att hon är skapad för att dyrka, och att hon säger alla sina ord och genomför alla sina handlingar för Allâhs sak. Det kommer att bistå hennes uppriktighet.

1al-Bukhârî (56) och Muslim (1628).