För ditt och ditt samhälles eget bästa

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

at-Tâ’ifah an-Nâdjiyah al-Mansûrah, sid. 52

Den Stödda gruppen anser det vara obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´a, distansera sig från dem och bojkotta dem så gott det går, oavsett om de är Khawâridj, Shî´ah, Mu´tazilah, Sûfiyyah, al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyûn, Qutbiyyûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, Hizb-ut-Tahrîr eller några andra nya sekter. Muslimen är skyldig att hålla sig borta från dessa sekter och deras anhängare för att inte vålla sin religion och sitt samhälle skada.