För att vi ska förstå lättare

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/40-41)

Jag läste i Abûl-Hasan Muhammad bin al-Hasans bok att Abû ´Abdillâh Muhammad bin Yûsuf an-Nadhr underrättade honom: Ibn-ul-Hakam underrättade oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga om Allâhs (´azza wa djall) ord:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

Han är Den som inleder skapelsen och som, när tiden är kommen, skall förnya den; det är en lätt sak för Allâh.”1

Det vill säga att det är lättare för er att förstå. När Han säger ”Bli!” till någon, definieras denne i form av ögon, öron, hörsel, lemmar och ådror. Det där är svårare att förstå än att något återskapas som det tidigare har varit. Det är alltså lättare för er att förstå, inte att något är svårt för Allâh (´azza wa djall).”

130:27