För att vallfärda för andra

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 184

895 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en kvinna får vallfärda å en mans vägnar. Han svarade:

”Det är harmlöst så länge hon själv har vallfärdat.”

896 – Jag hörde Ahmad säga:

”Ingen får vallfärda å den dödes vägnar så länge man inte har vallfärdat för sig själv.”