För att utse en särskild Qur’ân-vers för botemedel krävs bevis

Fråga: Dessa dagar sprids flygblad som säger att särskilda verser botar särskilda sjukdomar. Vad anser ni om det?

Svar: Inget skall specificeras utan bevis. al-Fâtihah har specificerats med bevis och detsamma gäller al-Ikhlâs, al-Falaq och an-Nâs. Allting annat består av botemedel, men inget skall specificeras utan bevis. Att specificera en viss vers som botemedel är inte korrekt även om vi anser att hela Qur’ânen är ett botemedel. Poängen ligger i att utse en viss vers eller ett visst kapitel och påstå att däri finns botemedel utan något bevis för specifikationen. Det kan diskuteras.