För att tillbe Allâh med Hans namn måste man ha kunskap om dem

Publicerad: 2012-02-12
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/315)

 

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn].”1

Befallningen av att tillbe Allâh med Hans namn fordrar att man lär sig dem. Det går inte att tillbe Allâh med dem förrän man känner till dem. Detta är till skillnad vad vissa kompromissvilliga människor säger i dag när de hävdar att det är onödigt att forska kring Allâhs namn och egenskaper.

Vill de dyrka någon som saknar namn och egenskaper? Eller vill de vara förvrängarna till lags så att de inte hamnar i debatt och dispyt med dem?

Att säga till människorna att inte forska kring Allâhs namn och egenskaper är en mycket farlig grund trots att Allâh har befallt oss att tillbe Honom med dem. Befallning fordrar plikt. Det fordrar att det är obligatoriskt för oss att ha kunskap om Allâhs namn. Likaså är det allmänt känt att vi inte skall lära oss namnen utan betydelserna. Självfallet måste de ha betydelser. Alltså måste vi forska kring dem. Det finns trots allt ingen nytta av känna till ord som saknar betydelser. Och om vi skulle säga att det finns nytta av att dyrka Allâh genom att endast nämna dem, så är nyttan fortfarande inte fullkomlig.

1 7:180