För att slippa sjukdomar som drabbade egypterna

I Mara gav Herren lag och rätt åt folket, och där satte han det på prov. 26Han sade: ”Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig.”