För att slippa blodbad

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 151

Om muslimska makthavare är uppdelade i den bemärkelse att varje land har en egen makthavare, ska invånarna i respektive land svära dess makthavare trohetseden. Stora imamer har konstaterat att sådana trohetseder är både giltiga och legitima för att inte muslimskt blod ska spillas. Ty om varje makthavare vill att alla andra ska enas om just honom, kommer de muslimska länderna att förvandlas till ett blodbad. Resultatet blir fiaskoartat och målen uteblivna.