För att ni fastade i jordelivet

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Rawâ’i´-ut-Tafsîr (4/495)

De fastande består av två grupper. En grupp utelämnar mat, dryck och lust för Allâhs (ta´âlâ) sak i hopp om att belönas med paradiset. Dessa gör affärer och handlar med Allâh – och Allâh låter inte den som gör det goda och rätta gå miste om sin lön. Den som handlar med Allâh kommer inte att förlora; han kommer att göra den största vinsten. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en man:

”Du lämnar ingenting utav fruktan för Allâh utan att Allâh ger dig något än bättre i gengäld.”1

I paradiset får den fastande allt han önskar av mat, dryck och kvinnor. Allâh (ta´âlâ) sade:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

“Ät och drick av hjärtans lust för det som ni gjorde i forna dagar!”2

Mudjâhid och andra sade:

”Versen uppenbarades kring de fastande.”

Ya´qûb bin Yûsuf al-Hanafî sade:

”Vi har fått reda på att Allâh (ta´âlâ) ska säga till Sina troende och gudfruktiga slavar på Domedagen: ”Mina troende och gudfruktiga slavar! När Jag tittade på er i jordelivet såg jag era torra läppar till följd av törst, insjukna ögon och kurrande magar. Idag ska ni uppleva er lycksalighet och dricka tillsammans:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

“Ät och drick av hjärtans lust för det som ni gjorde i forna dagar!”

al-Hasan sade:

”Medan Allâhs troende och gudfruktige slav sitter tillbakalutad med sin paradismaka intill floden av honung, räcker hon fram en bägare till honom och säger: ”Allâh tittade på dig en varm sommardag när du törstade och skröt inför Sina änglar: ”Titta på Min slav! Han lämnar sin hustru, sin lust, sin njutning, sin mat och sin dryck för Min skull och i hopp om Min belöning. Vittna att Jag förlåter honom!” Den dagen blev du förlåten och jag blev din fru.”

1Ahmad (5/79).

269:24